x

Brief van Jacob Willem Mijnssen aan de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland houdende het verzoek van zijn echtgenoot Madelaine Henri:ette Françoise van Rossum om gebruik te mogen maken van het schaarrecht op haar weidegrond bij de Leeuwenberg, 20 maart 1866.

Archiefnummer: BUR/25

Brief 30 juni 1836
Brief 20 maart 1866, blad 1
Brief 20 maart 1866, blad 2
Brief 10 april 1872, voorkant
Brief 10 april 1872, achterkant
Brief 24 augustus 1872
Brief 7 oktober 1870
Brief maart 1876, blad 1 (?)
Brief maart 1876, blad 2 en 3