x

Tijdens de donateurdag op 20 september 2014 kregen de aanwezigen een zeer interessante lezing van Dr. Jaap Moes. Hij promoveerde in 2012 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift "Onder aristocraten. Over hegemonie, welstand een aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland, 1848-1914".

De titel van de lezing was: "Tussen trend en traditie. Nederlandse elites en het Naardens-Amsterdamse familiecomplex van Rossum 1814-1914".

In de negentiende eeuw werden de oude, gezeten elites van adelijke en patricische signatuur in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe welgestelde families van 'captains of industry' die tijdens het liberalisme via handel, nijverheid en de koloniën fortuin maakten en naast een hoog sociaal aanzien vaak ook een maatschappelijke machtspositie verwierven.

Jaap Moes liet aan de hand van enkele historische bronnen zien hoe de familie van Rossum en aanverwante geslachten passen in de politieke, economische en sociaal-culturele elite van Nederland in de negentiende eeuw.