x

Bij het tegeltableau schreef Paddy (C.P.) Gülcher (1918-1995) de volgende tekst:

"Door mijn overgrootvader (Joannes Petrus Dudok van Heel (1831-1900)), gehuwd met Aagot Egidius uit Noorwegen (Aagot Frithjofna Egidius (1833-1886)), gekocht na zijn huwelijk; per spoor uit Parijs laten overkomen, waar het gebruikt was als Zwitsers Paviljoen op de Parijse Wereldtentoonstelling in de zeventiger jaren. De grootste wens van zijn geliefde was namelijk te wonen in een houten huis (zoals in Noorwegen). Toen zijn vader (Abraham Everardus Dudok van Heel (1802-1869)) op Flevo was overleden verhuisde hij naar Flevorama. Zijn zoon Frederik (Georg Frederik Dudok van Heel (1860-1922)), mijn grootvader, betrok toen Drafna, waarin mijn moeder en haar broers en zusters zijn geboren. Mijn grootvader had toen de kuiperij naast Flevo. Later toen mijn grootvader bij de effectenbank van zijn schoonvader Wurfbain ging werken, verhuisde hij naar Amsterdam (van Eeghenstraat) en bouwde als buitenhuis 'De Bongerd' (naast Sandbergen). Drafna is daarna verhuurd (ik meen aan een van de gezinnen Boissevain). In de dertiger jaren werd het gebruikt als school (Drafna-lyceum), zogenaamde vrije school waar veel 'lol' werd geavanceerd voor die tijd. Beroemd waren de zogenaamde Drafna-feesten. Vlak voor of in de oorlog is het houten huis afgebrand en heeft een schoensmeerfabrikant (Erdal) er een nieuw fantasieloos stenen huis gebouwd".

Formaat: 12 tegels van 15x15 cm. Breedte: 60 cm. Hoogte: 45 cm.

Drafna 08 foto van omstreeks 1867
Drafna 02 kaart
Drafna 03 tegeltableau, gesigneerd: Amphora - Holland (datum?)
Drafna 17 foto
Drafna 18 foto van omstreeks 1870
Drafna 10 foto van omstreeks 1880
Drafna 04 briefkaart
Drafna 05 achterzijde briefkaart
Drafna 12 foto van omstreeks 1900
Drafna 09 briefkaart