x

Dit Zwitserse chalet was de inzending van Zwitserland op de eerste wereldtentoonstelling te Parijs in 1860. Tijdens hun bezoek aan deze tentoonstelling  heeft Joannes Petrus Dudok van Heel (1833-1900) dit aldaar gekocht, als geschenk voor z’n vrouw Aagot Frithjofna Egidius (1833-1886). Afkomstig uit Noorwegen was haar grootste wens om te wonen in een houten huis (zoals in Noorwegen). Het chalet is na de wereldtentoonstelling afgebroken en per spoor en dekschuit naar Naarden vervoerd en opgebouwd aan de Meentweg nabij de kruising de Viersprong. Het landgoed van vijf hectare kreeg de naam 'Drafna', de oude naam van de Noorse stad Drammen nabij Oslo, waar zijn vrouw geboren was. Het echtpaar Dudok van Heel, die in Amsterdam woonde, gebruikte Drafna de eerste jaren als buitenverblijf, waar ook een koetshuis, stallen, tuinmanswoning en oranjerie werden gebouwd. Van 1896 tot 1928 was Charles Boissevain, hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad, eigenaar en bewoner van Drafna. Van 1928 tot 1941 was Drafna in bezit van de Stichting Theosofisch Lyceum in Naerdinclant, die het complex als school in gebruik nam (Drafna-lyceum). In 1941 is het houten chalet Drafna gesloopt en vervangen door een nieuw fantasieloos stenen huis.

Drafna 08 foto van omstreeks 1867
Drafna 02 kaart
Drafna 03 tegeltableau, gesigneerd: Amphora - Holland (datum?)
Drafna 17 foto
Drafna 18 foto van omstreeks 1870
Drafna 10 foto van omstreeks 1880
Drafna 04 briefkaart
Drafna 05 achterzijde briefkaart
Drafna 12 foto van omstreeks 1900
Drafna 09 briefkaart