x

Al in 1816 deed J.P. van Rossum zijn eerste grondaankopen ten oosten van Naarden: Berghuysen en Kommerrust. Het huidige terrein van het landgoed Flevorama bestond omstreeks 1835 uit niet afgezande bossen en een heideveld. De naam Flevorama bestond nog niet en het terrein maakte onderdeel uit van het landgoed Berghuysen. Omstreeks 1837 werd een begin gemaakt met de afzanding en werd het afgegraven zand per schuit naar Amsterdam vervoerd. Dit veranderde de dorre heidegrond in goed weiland en het landschap werd verfraaid in een romantische landschapsstijl. In 1840 besloot van Rossum tot de bouw van het eerste Flevorama met op het platte dak een belvédère van waaruit met Huizen, Valkeveen en de Zuiderzee kon zien liggen. Na het overlijden van van Rossum in 1856 kocht zijn oudste dochter Hermine Marie Elisabeth, die getrouwd was met A.E. Dudok van Heel 'de Heerenhofstede, genaamd Flevorama' uit de boedel, groot 23 hectare met diverse opstallen. Het echtpaar Dudok van Heel-van Rossum lieten een nieuw Flevorama bouwen, waarvoor in 1858 de eerste steen werd gelegd. Enige tijd later werd ook het koetshuis gebouwd. Zij verhuisden vanuit Amsterdam naar Flevorama en brachten hier hun oude dag door. Zij overleed hier in 1869 en hij in 1873. Daarna bewoonde hun zoon J.P. Dudok van Heel, die van Drafna kwam, Flevorama waar hij in 1900 overleden is. Van 1901 tot 1933 was Flevorama in het bezit van andere families. In 1933 vestigde zich weer een Dudok van Heel op het landgoed. Wederom een A.E., achterkleinzoon van de eerste Dudok van Heel. Hij overleed in 1973 en zijn vrouw bleef nog tot 1989 op Flevorama wonen.

Flevorama 13 briefkaart
Flevorama 02 kaart
Flevorama 10 het voormalige Flevorama
Flevorama 1004
Flevorama 09 uitzicht op Nieuw Valkeveen vanuit Flevorama
Flevorama 07 foto uit 1862
Flevorama 05 foto begin twintigste eeuw
Flevorama 14 foto uit 1997
Flevorama 17 luchtfoto van omstreeks 1970