x

De buitenplaats Kommerrust is in 1640 door Joannes Uytenbogaert (1628-1680) gesticht. Tijdens de afzanding in de 18de eeuw van het noordelijke deel van deze 'lusthof' zijn het herenhuis en de boerderij gesloopt. Alleen de boerderij van Kommerrust is later herbouwd aan de kant van de Bollelaan.

In 1816 kocht J.P. van Rossum alle gronden en boerderij van deze voormalige buitenplaats. Verschillende van zijn nakomelingen woonden daarna op deze boerderij. Na een eerdere brand en herstel daarvan is tenslotte ook deze laatste boerderij 1n 1942 door brand verwoest.

De gronden waren tot 2012 nog steeds in het bezit van nazaten van J.P. van Rossum. Zij hebben Kommerrust in 2012 aan Natuurmonumenten geschonken.

Kommerrust 04
Kommerrust 02 kaart
Kommerrust 07
Kommerrust 06
Kommerrust 05
Kommerrust 08
Kommerrust 03