x

J.P. van Rossum (1778-1856)  deed in 1816 zijn eerste grondaankoop in het gebied ten oosten van Naarden. Van Rossum die Amsterdammer was, had dit gebied leren kennen door zijn schoonvader J.L.M. Hugues die dichtbij de Zuiderzee op de hofstede Valkeveen woonde.  Zijn groeiend grondbezit leidde in 1844 tot het bouwen van een statig herenhuis dat hij 'Nieuw Valkeveen' noemde. Het huis was met pannen gedekt met op de vier hoeken van het dak grote karakteristieke schoorstenen. Nieuw Valkeveen werd het middelpunt van een gebied van 190 hectare waar op grote schaal afzanding plaatsvond voor het creëren van landbouwgronden. Met het voltooien van het huis Nieuw Valkeveen in 1844 in het centrum van zijn landerijen, zette van Rossum de kroon op zijn landschappelijke activiteiten. De bouwmaterialen voor dit huis waren ten dele afkomstig van het herenhuis Valkeveen dat toen gesloopt werd. Waarschijnlijk door het overlijden van zijn vrouw Jenny in 1843, is van Rossum op Zandbergen blijven wonen. Zijn dochter Jenny, de jonge weduwe van Henry Kuhn, is toen met haar kinderen naar Nieuw Valkeveen gegaan. Na de dood van van Rossum in 1856 kwam het huis gedurende 43 jaar in het bezit van zijn dochter M.H.F. Mijnssen-van Rossum (1812-1899), die het vooral als zomerverblijf gebruikte in een omgeving waar veel familieleden van haar bezittingen hadden. Zij liet op het huis een derde verdieping met balustrade zetten  en investeerde in tuinen, vijvers, theekoepels, woonhuizen voor personeel en waterwegen voor de afvoer van het zand. Dit geheel leidde tot een fraai en interessant landgoed. Madelaine Hermine Françoise van Rossum en haar echtgenoot J.W. Mijnssen (1809-1880) hebben tot aan hun dood op Nieuw Valkeveen gewoond. Na het echtpaar Mijnssen-van Rossum heeft J.J.A. Mijnssen (1875-1943, een nicht van J.W. Mijnssen) van 1911-1928 met haar echtgenoot H.C. Hogerzeil (1873-1954) en hun 8 kinderen op Nieuw Valkeveen gewoond. Met een onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft van 1928 tot 1951 de familie Brassem op Nieuw Valkeveen gewoond. Daarna is Nieuw Valkeveen gebruikt als school, kindertehuis en 'ontmoetingsplaats voor alternatieven'. Het volledig in verval geraakte Nieuw Valkeveen werd in 2008 door brand verwoest en daarna afgebroken.

Nieuw Valkeveen 10 litho van A. Brouwer omstreeks 1844
Nieuw Valkeveen 02 kaart
Nieuw Valkeveen 08 tekening omstreeks 1860
Nieuw Valkeveen 09 schilderij
Nieuw Valkeveen 11 foto omstreeks 1910
Nieuw Valkeveen 14 Paardenbrug met Drafna op de achtergrond
Nieuw Valkeveen 15 foto
Nieuw Valkeveen 17 foto omstreeks 1910
Nieuw Valkeveen 18 foto omstreeks 1920
Nieuw Valkeveen 21 foto 1921
Nieuw Valkeveen 23
Nieuw Valkeveen 22
Nieuw Valkeveen 25 foto 2008
Nieuw Valkeveen 26 foto 2008