x

De oude 'Viersprong', geschilderd door Cornelis Bijlard (1813-1855).

In 1826 kocht grootgrondbezitter J.P. van Rossum (1778-1856) de zogenaamde 'Naarderzanderij', een voormalig akkerbouwgebied ter hoogte van het huidige landgoed 'Nieuw Valkeveen'. Op dit perceel liet hij tussen 1828 en 1832 een huis met heldere witte muren en een rood dak bouwen. Toen enkele jaren later een oud weggetje door zijn zandafgravingen in oostelijke richting verplaatst moest worden, kwam het huis op een viersprong te liggen en verkreeg het aldus zijn naam: 'De Viersprong'. Toen na 1838 het zandpad over de heide veranderde in een straatweg en daarmee de Naarderstraatweg tot stand kwam, verhuurde van Rossum 'De Viersprong' aan een tolgaarder. Na het overlijden van J.P. van Rossum kwam 'De Viersprong' omstreeks 1866 in handen van J.P. Dudok van Heel (1831-1900), die op 'Drafna' woonde. Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij het huis in 1867 laten slopen, want vanaf dat moment komt het in notariële akten niet meer voor als 'huis'. Kennelijk deed het huis afbreuk aan het aanzien van 'Drafna' of was het een belemmering voor het uitzicht vanaf 'Drafna'.

Oldenheem 1001
Oldenheem 02 kaart
De Oude Viersprong 09
De Oude Viersprong 07