x

Van Waard tekende omstreeks 1815 het hernieuwde en gerestaureerd huis Valkeveen na de vernielingen van 1813-1814. A. Brouwer maakte er een litho van. Van Rossum is nà het beleg van Naarden en nà de restauratie van het huis op 'Valkeveen' gaan wonen. In de entree is J.P. van Rossum zelf te zien, met aan zijn handen zijn dochters Hermine en Mimie. Op 3 juni 1854 dichtte J.P. van Rossum over de restauratie van Valkeveen als volgt:

"Eer 't huis herbouwd was en met gevels opgesierd;

Toen 't ouderwetsche dak, een prachtig vierkant wierd,

't welk ik, in plaats van riet, met pannen deed bedekken.

Na alles was voltooid, voldaan was aan bestekken,

Liet ik daar de afteek'ning van maken, door van Waard,

Waarvan ge op steendruk hier, in 't klein, van Brouwer staart".

Oud Valkeveen 01
Oud Valkeveen 02 kaart
Oud Valkeveen 04