x

Door: Henk Schaftenaar

Uitgegeven in 1990 door Stichting Vijverberg, Naarden

Woord vooraf:

Bij het noemen van Oud Valkeveen denken oudere bewoners van het Gooi aan: uitspanning, schaatsen op zee, pootje baden in het ondiepe water, vogels kijken langs het strand, renbaan en kinderkolonie. Aan een aantal families -die soms al bijna 200 jaar in de kuststrook wonen- is, door mondelinge overlevering, bekend dat de grootvaders Hugues en van Rossum op en om Valkeveen bezittingen hadden, zonder overigens de verhalen op nauwkeurigheid te kunnen toetsen. Henk Schaftenaar is het nu gelukt na jarenlang gezoek en gesnuffel in archieven veel feiten over Oud Valkeveen te achterhalen. Naast reeds beschikbare gegevens over ontstaan, occupatie, flora en fauna is door deze publicatie onze historische kennis over de onderhavige kuststrook aanmerkelijk uitgebreid. Dit boekje draagt ertoe bij ons -bewoners van het Gooi anno 1990- nog bewuster te maken van de noodzaak de in vele opzichten steeds hoger gewaardeerde kilometers lange groene landgoederenstrook langs de Gooimeerkust in stand te houden, met veel zorg te omringen en zo natuurvriendelijk mogelijk te gebruiken.

A.P. Kooijman - van Rossum

Huizen, maart 1990

Oud Valkeveen, van hofstede tot uitspanning