Collecties van de Stichting J.P. van Rossum

Een van de doelstellingen van de Stichting J.P. van Rossum is het verzamelen en archiveren van gegevens betreffende J.P. van Rossum en de geschiedenis van de buitenplaatsen en landgoederen tussen Naarden en Huizen. Om aan deze doelstelling te voldoen is in het verleden aan de donateurs van de Stichting gevraagd oude foto’s, brieven en andere documenten voor dit doel ter beschikking te stellen. De reactie was verheugend.Vele schonken, of schenken nu nog,materiaal of geven die in bruikleen. Alle ingekomen stukken zijn ondergebracht in de Collectie J.P. van Rossum en in beheer gegeven bij het Stads- en Streekarchief van Naarden (SSAN026).


De collectie is onderverdeeld in vijf rubrieken: de collectie Burkens / van Woensel Kooy (BUR), de collectie van Rossum (CVR), de collectie Dudok van Heel / van Dorp (DVH), de collectie Hogerzeil (HOG) en de collectie Mijnssen (MIJN), Veel wetenswaardig materiaal uit deze collecties is verwerkt in artikelen van 'De Omroeper' en andere publicaties van de Stichting 'De Vijverberg'. Dat brengt met zich mee dat de Stichting J.P. van Rossum ook haar steentje heeft bijgedragen aan de algemene historische kennis van de streek tussen Naarden en Huizen. De inventarislijst van de collectie is in te zien op de website www.gooienvechthistorisch.nl