Donateursdagen

Sinds de oprichting van de Kring J.P. van Rossum in 1991 komen jaarlijks donateurs en belangstellenden bij elkaar voor een lezing, de uitreiking van een publikatie, een wandeling over een van de landgoederen, maar vooral voor ontmoeting met elkaar. Na de oprichting van de Stichting J.P. van Rossum op 14 april 1992 hebben er inmiddels achttien donateursdagen plaatsgevonden, die goed bezocht werden door minstens 30 à 40


belangstellenden. Meestal waren we te gast op een van de landgoederen, die zo verbonden zijn met de stichting J.P. van Rossum. Tijdens deze bijeenkomsten zijn vele foto's gemaakt, waarvan wij hier een selectie presenteren. Van veel van de bijeenkomsten bestaan ook een of meer groepsfoto's, die een goed beeld geven van de belangstelling voor de donateursdagen.