Buitenplaatsen en landgoederen

Met J.P. van Rossum en zijn nazaten zijn een groot aantal namen van landgoederen, buitenplaatsen en huizen verbonden. Van Rossum en zijn gezin gingen in de jaren dertig van de negentiende eeuw op 'Zandbergen' wonen. Op vaders erfgrond werden later door kinderen en kleinkinderen van van Rossum nieuwe huizen, boerderijen en soms ook bedrijven gesticht. Thans is nog maar een klein deel van het omvangrijke grondbezit van van Rossum in handen van nazaten.


Enkele landhuizen zijn inmiddels afgebroken, maar van het negentiende-eeuwse parklandschap zijn gelukkig grote stukken behouden. In 2002 heeft de Stichting J.P. van Rossum een kaart uitgegeven, waarop de diverse buitenplaatsen zijn ingetekend. Deze kaart wordt op de website gebruikt om de locaties van de huizen zichtbaar te maken. Op de website presenteren wij van een aantal van de huizen een selectie van het beschikbare fotomateriaal.