Welkom op de website van de Stichting J.P. van Rossum

De Stichting is opgericht in 1992 en beheert inmiddels een omvangrijke collectie foto's, schilderijen, brieven, kaarten en andere documenten, die ondergebracht zijn in het Stads- en Streekarchief van Naarden. Deze website heeft mede tot doel het toegankelijk maken voor donateurs en andere belangstellenden van historische foto's, archiefstukken en publicaties. Door de digitalisering van diverse collectie-items kunnen volgende generaties naar behoefte kennis nemen van bedoelde historische gegevens en objecten. Jaarlijks organiseert de stichting een donateursdag, indien mogelijk op een locatie binnen het voormalige grondgebied van J.P. van Rossum.

De doelstelling van de Stichting is enerzijds het verzamelen en archiveren van historische gegevens en objecten betreffende de persoon van Joannes Petrus van Rossum (1778-1856), betreffende de geschiedenis van de landgoederen en buitenplaatsen gelegen tussen Naarden, Bussum en Huizen en behorende tot het voormalige grondbezit van J.P. van Rossum en betreffende de eigenaren en/of bewoners van deze landgoederen en buitenplaatsen. Anderzijds stelt de Stichting zich ten doel, daar waar mogelijk, bij te dragen aan het handhaven van het landschappelijk karakter van bedoelde landgoederen en buitenplaatsen.

 

Copyright Stichting J.P. van Rossum

Disclaimer

Privacy


Home jp van rossum ovaal